Легальная трудовая деятельность как реализация права на труд, соблюдение трудового законодательства и социальная защищенность работников » Николаевский Обозреватель
 
Николаевский Обозреватель » НИКОЛАЕВСКИЕ НОВОСТИ » Легальная трудовая деятельность как реализация права на труд, соблюдение трудового законодательства и социальная защищенность работников

Легальная трудовая деятельность как реализация права на труд, соблюдение трудового законодательства и социальная защищенность работников

Легальная трудовая деятельность как реализация права на труд, соблюдение трудового законодательства и социальная защищенность работников
Згідно з Кодексом законів про працю України працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до норм чинного законодавства про обмеження робочого дня та робочого тижня, про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові, безпечні умови праці та інші соціальні гарантії.

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Згідно зі статтею 232 КЗпП безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами працівників про оформлення трудових відносин, у разі виконання ними роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду їх роботи.

З метою посилення відповідальності роботодавця за використання нелегальної праці статтю 235 КЗпП доповнено нормами, направленими на оформлення трудових відносин з працівником, що виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи. А саме, при винесенні рішення органом, який розглядає трудовий спір, про оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу, у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації, орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про нарахування та виплату такому працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді без урахування фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату відповідно до законодавства податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановлений період роботи.

Юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, відповідно до статті 265 КЗпП несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі: фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудових відносин, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєне порушення.

Негативні наслідки неукладання трудових відносин, виплати заробітної плати "в конвертах" мають як самі роботодавці так і працівники, члени територіальних громад та суспільство в цілому.

Для працівників нелегальна зайнятість, виплата заробітної плати "в конвертах" призводить до втрати трудового стажу при розрахунку розміру пенсії; можливості користування державними гарантіями відповідно до чинного законодавства, такими як: соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. А також відсутність внесків до фондів соціального страхування унеможливлює виплату допомоги по безробіттю залежно від трудового стажу, оплати лікарняного, у т.ч. у разі нещасного випадку на виробництві тощо.

Працівники мають ризики не отримати гарантованої державою відпустки; своєчасної виплати заробітної плати та у розмірі не нижче мінімальних гарантій в оплаті праці; здорові, безпечні умови праці та ін.

Для суспільства поширення такого явища, як не укладені належним чином трудові відносини, призводить до ненадходжень податків до місцевих бюджетів, які б направлялись на добробут громади, на реалізацію програм соціально-економічного розвитку районів, міст; не наповнення фондів соціального страхування, надмірного навантаження на них.

Фінансова стабільність солідарної пенсійної системи визначається співвідношенням між кількістю зайнятого населення і пенсіонерів. Від того, наскільки легалізують зарплати, залежить наповнення бюджету Пенсійного фонду й осучаснення пенсій. Згода отримувати зарплату «у конвертах» позбавляє соціального захисту осіб в непрацездатному віці, адже пенсія нараховується тільки з офіційної заробітної плати.

Працівники і роботодавці мають бути зацікавлені в тому, щоб спрямувати «тіньову» частину заробітної плати в офіційне русло, що забезпечить дотримання трудового законодавства та соціальну захищеність працівників.
Комменатрии заблокированы администрацией издания

Комментарии:

Оставить комментарий