Николаецам рассказали о проставление апостиля на официальных документах, предназначенных для использования на территории иностранных государств

  • 0
Николаецам рассказали о проставление апостиля на официальных документах, предназначенных для использования на территории иностранных государств
Начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Романа Возняка надав роз’яснення щодо порядку проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території іноземних держав

Процедуру проставлення Міністерством юстиції України апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України з метою реалізації Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території іниших держав, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003 № 237/803/151/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12.12.2003 за №1151/8472, визначає Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформлюються нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України 11.11.2015 №2268/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за №1420/27865.

Проставлення апостиля здійснюється за допомогою програмних засобів Електронного реєстру апостилів в такому порядку:
- прийняття документів, формування та реєстрація заяви;
- розгляд документів, поданих для проставлення апостиля;
- проставлення апостиля, відмова у його проставленні;
- видача документів за результатом розгляду заяви.

Проставлення апостиля, відмова у його проставленні здійснюються державною мовою в строк до 2 робочих днів. У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.

За надання послуг з проставлення апостиля справляється плата у розмірах, визначених законодавством ( для громадян України, іноземців та осіб без громадянства – 3 неоподатковані мінімуми доходів громадян – 51 грн. за 1 документ, для юридичних осіб – 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян - 85 грн. за 1 документ)

Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до територіальних органів Міністерства юстиції України (відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України) або надіслання заяви про проставлення апостиля поштовим зв’язком до Міністерства юстиції України чи його територіальних органів. Поштовим зв’язком може бути надіслана заява про проставлення апостиля виключно з-за кордону та для проставлення апостиля на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Реєстру формує заяву, на якій заявник за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній, проставляє власний підпис.

Після проставлення підпису така заява реєструється у Реєстрі із зазначенням дати і часу реєстрації.

Для проставлення апостиля заявник пред’являє посадовій особі територіального органу Міністерства юстиції України документ, що посвідчує його особу та оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку та документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

Для проставлення апостиля подаються окремі заяви для кожного виду документів, виданих органами юстиції, судами або оформлених нотаріусами України. Кількість таких документів, поданих разом із однією заявою, не обмежується.

У такому разі оплата послуги з проставлення апостиля здійснюється відповідно до кількості поданих разом із заявою документів.

Після реєстрації заяви посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України виготовляє електронні копії документів шляхом сканування та розміщує їх у Реєстрі за допомогою програмних засобів його ведення.

Документи, подані для проставлення апостиля, розглядаються Міністерством юстиції України. Посадова особа Міністерства юстиції України з’ясовує чи підлягають подані документи проставленню апостиля, справжність підпису та якість, в якій виступала особа, що підписала документ, а також справжність відбитків печатки та/або штампа, проставлених на документах.. За результатом розгляду заяви та поданих документів посадова особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні, формуючи за допомогою програмних засобів ведення Реєстру відповідний електронний документ з накладенням власного електронного цифрового підпису та проставленням на документ електронного цифрового підпису (печатки) Міністерства юстиції України. Відомості про проставлення апостиля або про відому у його проставленні вносяться до Реєстру.

За результатом розгляду заяви та поданих документів для проставлення апостиля посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України, до якого було подано документи шляхом особистого звернення заявника, інформує його, використовуючи контактні дані, зазначені у відповідній заяві.

Посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України візуалізує на папері апостиль, сформований за допомогою програмних засобів Реєстру у формі електронного документа, з обов’язковим проставленням у пункті 9 штампа апостиля печатки. У разі якщо візуалізація апостиля здійснюється на окремому аркуші, місце скріплення документа і аркуша з апостилем засвідчується підписом посадової особи та печаткою.

Документи, подані для проставлення апостиля, видаються заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві.

Проставлення апостиля – це найбільш поширений спосіб оформлення документів для їх подальшого використання за кордоном. Зазначена процедура введена з метою спрощення процесу визнання іноземних документів шляхом підписання в 1961 році в Гаазі (Нідерланди) Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.

Відповідно до статті 2 Гаазької конвенції, кожна із договірних держав, яких понад 80, звільняє від легалізації документи, на які поширюється ця Конвенція і які будуть в подальшому використовуватися на її території. Єдиною формальною процедурою посвідчення цих документів – є проставлення апостиля компетентним органом держави, в якій документ був складений, який підтверджує дійсність підпису посадової особи та печатки, яким скріплено документ.

Перевага такого засвідчення документів полягає в тому, що документ, на якому проставлено апостиль, не потребує ніякого додаткового оформлення чи завірення і може використовуватися в буль-якій іншій країні – учасниці Гаазької конвенції.

скачать dle 12.0