Работодателям напомнили про регулирование социально-трудовых отношений путем заключения коллективных договоров

  • 0
Работодателям напомнили про регулирование социально-трудовых отношений путем заключения коллективных договоров
Відповідно до частини незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.

Аналогічна норма міститься і у статті 2 Закону України «Про колективні договори і угоди».

Колективний договір укладається для узгодження інтересів працівників, з одного боку, та роботодавця — з іншого. Під час переговорів сторони на основі чинного законодавства беруть на себе певні зобов'язання з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників і роботодавця.

Колективний договір укладається з метою запобіганням конфліктам і спорам, які можуть виникнути в трудовому колективі, та їх урегулюванням. Необхідність укладення колективного договору полягає в тому, що він може містити положення, щодо яких у законодавчих актах є пряма вказівка про обов'язковість закріплення їх у колективному договорі, зокрема, такі положення стосуються форми і систем оплати праці, тарифної сітки, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, взаємних прав і обов'язків сторін.

Укладення колективного договору потрібно не лише для задоволення інтересів найманих працівників, а й для власника підприємства. Адже колективний договір містить норми направлені на вдосконалення організації праці, підвищення продуктивності праці, професійного рівня персоналу, забезпечення висококваліфікованими кадрами, покращення морально-психологічного клімату у колективі, виробничої дисципліни тощо. Тому сторонам колективного договору потрібно зосередитися як на соціальному захисті і зростанні благополуччя найманих працівників, так і на підвищенні ефективності виробництва.

Після укладення колективного договору роботодавець може бути впевнений у тому, що працівники не вимагатимуть від нього додаткових пільг до вже передбачених в колективному договорі на період його дії. Крім того, наявність колективного договору дозволяє стабілізувати виробничий процес за рахунок впевненості працівників у забезпеченні своїх прав, задоволення потреб. Отже, зацікавленими в укладенні колдоговору мають бути обидві його сторони.

Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі.

Прийнятий сторонами відповідно до законодавства колективний договір є локально-правовим нормативним актом, який поряд з іншими правовими актами - законами, трудовими договорами (контрактами), встановлює певні права й обов’язки у сторін (роботодавця і трудового колективу).

Повідомна реєстрація колективних договорів здійснюється відповідно до Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 №115, районними держадміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад. Сторони договору подають на повідомну реєстрацію колективний договір разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та копію колективного договору.

Повідомна реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію колективних договорів для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов таких (договорів).

За станом 01 січня 2019 року в області на 4354 підприємствах, в установах та організаціях укладено колективні договори, які пройшли повідомну реєстрацію в районних та міських управліннях соціального захисту населення Миколаївської області, департаменті праці та соціального захисту населення виконкому Миколаївської міської ради, департаменту соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради. Діючими колективними договорами охоплено 259 тисяч працюючих.

Колективні переговори по укладанню колективного договору є тривалим процесом узгодження інтересів їх учасників та пошуку взаємоприйнятних рішень, тому варто завчасно розпочати двосторонні переговори для того, щоб укласти колективні договори (за три місяці до закінчення встановленого у договорі терміну дії) з подальшою їх реєстрацією в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Колективний договір повинен враховувати та відповідати нормам чинного трудового законодавства, Генеральної угоди, галузевих та територіальної Угод з регулювання соціально-економічних питань.

Забороняється будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників або заборонити їх здійснення, з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, роботодавців при укладенні та виконанні колективних договорів.

Законом України “Про колективні договори і угоди” передбачена відповідальність: за ухилення від участі в переговорах по укладенню колективного договору; за порушення і невиконання колективного договору; за ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективного договору.

З метою надання консультативно-методичної допомоги щодо укладання, реєстрації та інших питань колективно-договірного регулювання трудових відносин необхідно звертатися до управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад.скачать dle 12.0