Информация для Николаевских пенсионеров!

  • Сообщить о ошибке
  • 0
Информация для Николаевских пенсионеров!
Факт працевлаштування чи звільнення з роботи пенсіонера впливає на розмір його пенсії, а в окремих випадках виплата пенсії взагалі припиняється, якщо пенсіонер працевлаштувався.

Виплата пенсії працюючим пенсіонерам не провадиться у випадку, якщо :

достроково призначена пенсія за віком з урахуванням Закону України “Про зайнятість населення”(за скороченням чисельності), п. “в” ч.2 ст.12 Закону України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему та ст. 21 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку” в період до досягнення пенсійного віку встановленого ст. 26 Закону України “Про загальнообов’язкове пенсійне страхування” (Далі Закон № 1058);
до 01.01.2015 достроково призначена пенсія за віком жінкам відповідно до п. 7.2 Прикінцевих положень Закону № 1058;
пенсія призначена за вислугу років, та пенсіонер працевлаштувався за спеціальністю, яка дає право на призначення такої пенсії;
призначена соціальна пенсія відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення ( крім соціальних пенсій інвалідам з дитинства).
Також у разі працевлаштування пенсіонера не встановлюється :

надбавка на утримання непрацездатних членів сім’ї, яка призначається відповідно до п. “а” ст. 21, 33 Закону України “Про пенсійне забезпечення”
пенсіонер не має право отримувати пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону № 1058.

З 01.04.2015 по 31.12.2015 Законом України № 213-VІІІ від 02.03.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» передбачений особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам. Незалежно від факту роботи та посади, на якій працюють пенсіонери, призначена пенсія (незалежно від її виду та Закону) виплачується в повному обсязі інвалідам І та ІІ груп, інвалідам війни ІІІ групи та учасникам бойових дій, особам, на яких поширюється чинність пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». (надалі “особи, яки мають право на виплату 100% пенсії”)


Не виплачуються пенсії, призначені згідно законів України

"Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій та статус суддів", "Про судову експертизу", “Про Національний банк України", “Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про статус народного депутата України", "Про дипломатичну службу", "Про Кабінет Міністрів України", “Про пенсійне забезпечення”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", Положення про помічника – консультанта народного депутата, Митного кодексу України в період роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрій і статус суддів".

Виплата пенсій пенсіонерам, які працюють на інших посадах/роботах (крім осіб, які мають право на виплату 100% пенсії, та яким пенсії призначені згідно Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"), здійснюється у розмірі 85 відсотків призначеного розміру пенсії, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.Це стосується лише пенсіонерів, розмір пенсії яких перевищує 1,5 розміру прожиткового мінімуму встановленого для осіб, які втратили працездатність (станом на 01.09.2015р. – 1611 грн.). Пенсії, що призначені в розмірі менше ніж 1611 грн., працюючим пенсіонерам виплачуються у повному обсязі.Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 (зі змінами) встановлено, що працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсії провадиться після індексації заробітної плати, на підставі виданої підприємством довідки, в якій зазначається розмір його оплати праці, проіндексована суму та сума індексації.

Якщо пенсіонер за документами в пенсійній справі є непрацюючим, то в разі набуття ним права провадиться відповідна індексація.

Отже, пенсіонери мають знати, що в разі працевлаштування (звільнення з роботи), тобто зміни їх статусу (працюючий чи непрацюючий) слід звернутися до органів пенсійного фонду України за місцем одержання пенсії та надати відповідні документи з метою уникнення зайво виплачених сум пенсії.

І ще слід пам’ятати, що за ст. 50 Закону № 1058 суми пенсій виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягнуті на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.Керівництво управління Пенсійного фонду України
в Ленінському районі м. Миколаєва