Что должны знать жители Николаева про вредные условия труда?

  • Сообщить о ошибке
  • 0
Что должны знать жители Николаева про вредные условия труда?
Відповідно до статті 43. Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Кожен працюючий має право на належні, безпечні і здорові умови праці.

Це відповідає сучасним світовим тенденціям щодо збереження здоров’я працюючого населення.

Одним із заходів соціального захисту працівників є своєчасно проведена атестація робочих місць зі шкідливими умовами праці, яка дає можливість встановлення пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці. Атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форми власності й господарювання, де є шкідливі і небезпечні виробничі фактори, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих.

Роботодавець повинен потурбуватись, щоб на робочому місці працівника, який виконує конкретні службові завдання, умови праці були нешкідливими і безпечними.

Але не все залежить від керівника. Сама специфіка виробництва може бути пов’язана з факторами виробничого середовища та трудового процесу. У таких випадках роботодавець повинен компенсувати працівникові "шкідливість" його роботи, виходячи з норм чинного законодавства, а саме:

- надати йому додаткову відпустку (ст.7 Закону України "Про відпустки");
- установити підвищену оплату праці (ст 100 КЗпП) ;
- забезпечити видачу спецодягу і засобів індивідуального захисту (ст. 163,164 КЗпП) ;
- видавати мило, знешкоджуючі засоби, а також молоко і лікувально-профілактичне харчування(ст. 165,166 КЗпП) ;
- організовувати обов’язкові медичні огляди (ст. 169 КЗпП).

Крім того, "шкідливість" робочого місця забороняє роботодавцеві залучати на таку роботу жінок (ст. 174 КЗпП) і неповнолітніх (ст. 190 КЗпП).

Працівник може отримати пенсію за віком на пільгових умовах, якщо є підтверджуючі документи, що певний період часу він пропрацював у небезпечних і шкідливих умовах (ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення").

Для оформлення правових підстав надання на підприємстві передбачених законом гарантій і компенсацій для працівників із шкідливими та небезпечними умовами праці необхідно проводити атестацію робочих місць.

Для того щоб з'ясувати, чи потрібно проводити атестацію, підприємство з небезпечним або шкідливим виробництвом вивчає норми охорони та гігієни праці щодо свого виробництва:

- списки виробництв, професій та посад, що дають право на пільги при отриманні пенсії за віком, затверджені Постановою № 36;
- переліки робіт, на яких встановлюється підвищена оплата праці (наприклад, перелік таких робіт у будівництві, затверджений постановою № 576);
- список виробництв, робіт, професій та посад, робота на яких дає право на додаткову відпустку(Постанова № 1290);
- перелік, що містить назви хімічних речовин, при роботі з якими рекомендується видавати молоко (перелік № 4430-87).

Знайшовши в цих документах роботи, професії, які є на робочих місцях його підприємства, роботодавець проводить атестацію таких місць. Причому атестація повинна проводитися незалежно від того, є роботодавець юридичною особою чи приватним підприємцем.

Результати атестації використовуються підприємствами й організаціями також для здійснення заходів щодо поліпшення умов праці, встановлення пільг та компенсацій передбачених чинним законодавством.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника.

Відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення у вигляді накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Світова практика свідчить, що у сучасних умовах все більшого значення набуває проблема поліпшення умов праці не за рахунок пільг та компенсацій, а шляхом впровадження нових технологій, обладнання, оздоровлення виробничого середовища.

Реалізація розроблених на підставі атестації Комплексних планів поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища є основним заходом збереження здоров’я і працездатності працівників підприємства, попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Здоровий працівник, якому створені належні санітарно-гігієнічні умови праці, санітарно-побутове і медико-соціальне забезпечення, відрізняється підвищеною працездатністю, що є основною запорукою збереження трудового потенціалу підприємств та виконання виробничих планів його економічного розвитку.

Своєчасне і належне проведення атестації робочих місць за умовами праці є надійною основою для здійснення на підприємствах цілої низки заходів щодо виявлення реальної дії шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях, поліпшення умов праці та соціального захисту працівників за роботу у важких та шкідливих умовах праці.

Ці заходи, в свою чергу, дозволять зберегти високу працездатність працівників підприємств, попередити розвиток у них професійних захворювань, що буде вагомим внеском роботодавців в збереження кадрів та трудового потенціалу.


Департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації