Социальные стипендии в Николаевской области

  • 0
Социальные стипендии в Николаевской области
Кабінет Міністрів ввів виплату соціальних стипендій органами соціального захисту населення через вищі навчальні заклади для 7 категорій студентів з 1 січня 2017 року.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) невійськових державних вищих навчальних закладів» якою, зокрема передбачено ввести з 1 січня 2017 виплату соціальних стипендій органами соціального захисту населення через вищі навчальні заклади» від 28 грудня 2016 р. № 1045.

Зокрема, в такому порядку соціальні стипендії будуть виплачуватися дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування; особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; шахтарям, які мають відповідний стаж підземної роботи або стали інвалідами I або II групи і їх дітям; особам, які визнані учасниками бойових дій і їх дітям; дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів; дітям, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту; дітям, які є внутрішньо переміщеними особами.

Крім того, визначено чіткий перелік документів, які будуть надавати вузи для включення інформації до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги щодо студентів (курсантів), які мають право на отримання соціальної стипендії.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є: структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій (далі — органи соціального захисту населення).

Для отримання соціальної стипендії студенти (курсанти) звертаються до вищого навчального закладу за місцем їх навчання із заявою, в якій зазначаються такі відомості: прізвище, ім’я та по батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів: паспорт громадянина України; свідоцтво про народження дитини; довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентський квиток.

Вищі навчальні заклади формують на кожного студента особову справу, завірену копію якої в десятиденний строк передають до органу соціального захисту населення за місцем розташування відповідного вищого навчального закладу.

Соціальна стипендія призначається на весь період навчання, починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в такому розмірі:

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій –
750 гривень;

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій –
1000 гривень;

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків – 2 000 гривень.

У разі коли строк закінчення навчання студента (курсанта), який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли він вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, студенту виплачується стипендія у призначеному розмірі.

Вищі навчальні заклади щомісяця до 5 числа подають до органів соціального захисту населення на паперових та електронних носіях списки студентів, яким призначено соціальну стипендію за встановленою формою.

Райміськуправління соціального захисту населення щомісяця до 10 числа подають заявки щодо потреби в коштах для виплати соціальної стипендії студентам, інформація про яких пройшла звіряння з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

Райміськуправління протягом двох робочих днів перераховують кошти на рахунки відповідних вищих навчальних закладів.

Орган соціального захисту населення, який перераховує кошти для виплати соціальної стипендії, має право перевіряти вищий навчальний заклад щодо достовірності поданих документів для призначення соціальної стипендії студентам.
скачать dle 12.0