Начальник Главного управления Юстиции в Николаевской области, рассказал о законе Украины "Про санкции"

  • 0
Начальник Главного управления Юстиции в Николаевской области, рассказал о законе Украины "Про санкции"
Інтерв’ю начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Романа Івановича Возняка.

Романе Івановичу, наразі актуальними є питання, пов’язані з реалізацією Закону України «Про санкції». Що являє собою зазначений Закон?

Закон України "Про санкції", прийнятий Верховною Радою за законодавчою ініціативою Кабінету Міністрів України, набрав чинності 12 вересня 2014 року. Прийняття вказаного Закону та запровадження визначених ним санкцій є частиною Плану дій "Відновлення України", який являє собою систему пріоритетних дій уряду, необхідних для стабілізації ситуації в країні.

Які обмеження передбачені Законом України «Про санкції»?

Хочу, насамперед, звернути Вашу увагу, що Законом визначається низка обмежувальних заходів, які у разі їх застосування, безпосередньо впливатимуть на господарські відносини між резидентами України та окремими особами - нерезидентами, а також на можливість здійснення визначеними суб’єктами господарських операцій та підприємницької діяльності в Україні.

Серед санкцій, що можуть впроваджуватися з метою захисту національних інтересів, безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема наступні: блокування активів; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів на здійснення підприємницької діяльності; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів; заборона видачі окремих видів дозволів та ліцензій Національного банку України; заборона збільшення розміру статутного капіталу підприємств; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах тощо.

Романе Івановичу, до кого можуть бути застосовані санкції?

Відповідно до Закону санкції можуть застосовуватися Україною по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Закон не визначає перелік юридичних і фізичних осіб, до яких застосовуватимуться зазначені вище санкції, проте встановлює підстави такого застосування, серед яких:
-дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, її економічній самостійності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод;
- резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй;
- рішення та регламенти Ради Європейського Союзу;
-факти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Законом встановлено, що рішення щодо застосування персональних санкцій приймаються Радою національної безпеки та оборони України та вводяться в дію указом Президента України. Санкції щодо іноземної держави та санкції, що стосуються невизначеного кола осіб певного виду діяльності (секторальні санкції) застосовуються шляхом прийняття Радою національної безпеки та оборони України відповідного рішення, яке вводиться в дію указом Президента України та затверджується постановою Верховної Ради України. Рішення про застосування секторальних санкцій набуває чинності з моменту прийняття такої постанови.

Яким чином наявність персональних санкцій може вплинути на проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб чи фізичних – осіб підприємців?

3 метою реалізації Закону України «Про санкції», Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330 (зі змінами) (далі - Порядок) передбачено, що у разі проведення державної реєстрації, пов'язаної зі збільшенням розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність, державний реєстратор обов’язково встановлює наявність/відсутність персональних санкцій, відповідно до Закону України «Про санкції», рішення про застосування яких прийняте Радою національної безпеки і оборони України та введено в дію указом Президента України (положення абзацу другого пункту 12 розділу ІІ Порядку).

У разі встановлення факту застосування до фізичних або юридичних осіб, що звернулися для відповідної реєстраційної дії, санкцій, передбачених пунктом 16 статті 4 Закону про санкції, суб'єкт державної реєстрації відмовляє у вчиненні державної реєстрації.

У разі якщо під час прийому документів для державної реєстрації або проведення реєстраційних дій у державного реєстратора виникає сумнів щодо справжності поданих документів – забезпечує негайне інформування про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів.

Наприкінці хотілось би уточнити, для застосування санкцій не треба постанови суду? Це не суперечить Конституції? І чи можна буде санкції оскаржувати в суді? Як захищатися людині, якщо вона вважає, що санкції застосовані до неї безпідставно?

Трішки доповню, що в деяких випадках указ Президента України про введення в дію рішення про застосування санкцій, протягом 48 годин затверджується постановою Верховної Ради України.

Відповідаючи на Ваше питання, зазначу, що за всі підстави які тягнуть за собою застосування санкцій, фізичні та службові особи несуть кримінальну відповідальність, тому цілком логічно, що відносно цих осіб будуть відкриті кримінальні провадження і вже в суді буде встановлено - винувата людина, чи ні. Застосування санкцій до невинуватої особи потягне за собою судові позови до відповідних органів або навіть до України. Цей закон дає право Україні як державі, застосовувати санкції до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи, що раніше чинне законодавство України не дозволяло робити.скачать dle 12.0